ANTREPRENORIAT PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

cod proiect: 105354

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Proiect de promovare a antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia

 

Proiectul iși propune creșterea ocupării și a dezvoltării economice în Regiunea S-V Oltenia prin înființarea și sprijinirea microintreprinderilor ce își desfășoară activitatea în mediul urban, în domenii non-agricole, formarea de competențe în domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, precum și crearea a cel puțin 72 de noi locuri de muncă în cadrul celor 36 de întreprinderilor nou înființate și dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune. Fiecare persoană din grupul țintă va fi sprijinită de către consilierii în afaceri în vederea identificării unei idei de afaceri viabile și în vederea realizării unui plan de afaceri performant. 36 de persoane din grupul țintă vor fi sprijinite în vederea înființării propriei afaceri prin acordarea unei subvenții de până la 40.000 euro.
Despre proiect

Despre proiect

Proiectului își propune creșterea ocupării și a dezvoltării economice în Regiunea S-V Oltenia prin înființarea și sprijinirea microîntreprinderilor.
Activități

Activități

Formarea de competențe în domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia.
Rezultate

Rezultate

Crearea a cel puțin 72 de noi locuri de muncă în cadrul celor 36 de întreprinderilor nou înființate și dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune.

Eşti interesat să-ți dezvolți propria afacere?

Prin participarea la acest proiect, veți dobândi competențe și aptitudini antreprenoriale în cadrul unor cursuri acreditate ANC susținute de către cadrele didactice universitare angajate în cadrul Facultății de Economie și Adminsitrarea Afacerilor. Fiecare persoană din grupul țintă va fi sprijinită de către consilierii în afaceri în vederea identificării unei idei de afaceri viabile și în vederea realizării unui plan de afaceri performant. 36 de persoane din grupul țintă vor fi sprijinite în vederea înființării propriei afaceri prin acordarea unei subvenții de până la 40.000 euro.